Gaan de pensioenen in 2014 dramatisch omlaag?

Verschillende media berichtten over een verlaging van de ABP-pensioenen met 14% als de rekenrente niet wordt aangepast. Als u pensioen opbouwt, zou u volgens deze berichten in 2014 25% meer premie moeten betalen. We begrijpen dat dit vragen bij u oproept en geven daarom een toelichting.

Nog geen besluit over maatregelen in 2014

Er is op dit moment nog niets besloten over eventuele pensioenkortingen of stijgingen van de premie in 2014.  Dat doen we begin volgend jaar op basis van de financiële situatie op 31 december 2012. De cijfers die genoemd worden, zijn echter niet uit de lucht gegrepen. Ze komen uit een interne notitie. In deze notitie is berekend dat:  
  • als de marktrente op dit historisch lage niveau blijft én
  • als minister Kamp de regels voor de rente niet aanpast én 
  • als de dekkingsgraad op het huidige niveau blijft (91%)

deelnemers en gepensioneerden pas te maken krijgen met een forse verlaging van de pensioenen en een stijging van de premie.

Lage rekenrente beïnvloedt financiële situatie

In deze berekening zitten meerdere aannames (als, als, als). Het is dus nog helemaal niet zeker dat ABP in 2014 ook echt zulke forse maatregelen moet nemen. Tegelijkertijd geven de cijfers wel aan dat de situatie op dit moment ernstig is. Belangrijkste oorzaak is de rekenrente waarmee we onze verplichtingen moeten berekenen. Deze extreem lage rekenrente leidt tot een lage dekkingsgraad. De dekkingsgraad is het evenwicht tussen het vermogen van een pensioenfonds en zijn verplichtingen. Met andere woorden: tussen het geld dat in kas is en de pensioenen die nu en in de toekomst uitgekeerd moeten worden. Daar waar onze verplichtingen fors stijgen door de lage rente, blijft aan de andere kant ons vermogen wel groeien. Zo hebben we in het eerste half jaar van 2012 zo’n 15 miljard euro verdiend. Dat is echter niet genoeg om het evenwicht tussen de verplichtingen en het vermogen te herstellen. De verplichtingen groeien harder dan het vermogen.

Wat moet volgens ons gebeuren?

Volgens ons is correctie van de lage rente hard nodig. Niet om ons rijk te rekenen, maar omdat de lage rente het gevolg is van een verstoring in de markt. We doen daarom ook  een oproep aan minister Kamp. Hij kwam eind mei met een plan voor een nieuwe rekenmethode voor de rente. De voorstellen in zijn plan vinden wij nog niet voldoende. De pensioensector, waaronder ABP, is hierover in overleg met de minister.

Update 24 augustus

Minster Kamp heeft via de pers een eerste reactie gegeven naar aanleiding van onze oproep om de rente aan te passen. Hij geeft aan dat de cijfers uit onze notitie zijn gebaseerd op de stand van zaken van 30 juni. De financiële situatie op 31 december 2012 is echter bepalend of er wel of niet maatregelen nodig zijn. Hij onderzoekt in de tussentijd of de pensioenkortingen enigszins beperkt kunnen worden. Daarbij geeft minster Kamp aan dat hij hierbij zowel naar de belangen van de oude als jongere generaties kijkt. Medio september hoopt hij de Tweede Kamer hierover te kunnen informeren.

 

Datum: 22-08-2012

Deel artikel via:  

Kunnen wij u helpen?
#tm160-140830 #doelgroep-actief