Disclaimer

Gebruik van website

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABP, verboden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel ABP de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaardt ABP geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is.

ABP biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. ABP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Hoewel ABP de grootst mogelijke zorg besteedt aan de vanaf de ABP website elektronisch aan ABP verstuurde berichten, garandeert ABP niet dat naar haar toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. ABP kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen daarvan.

ABP is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. ABP adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

Systeemeisen voor website 

Minimale systeemeisen

  • PC met een ISDN-, kabel- of ADSL-internet verbinding.
  • Minimaal een processor van 800Mhz en minimaal 256Mb werkgeheugen.
  • Browser, minimaal Internet Explorer 8.
  • Besturingssysteem, minimaal Windows XP.
  • Flashplayer, minimaal versie 9.124. Deze kunt u gratis downloaden op http://get.adobe.com/nl/flashplayer/.

Aanbevolen systeemeisen

  • PC met een kabel- of ADSL-internet verbinding.
  • Een processor van 1Ghz en 512Mb werkgeheugen
  • Browser: de meest recente versie van Internet Explorer, Firefox, Chrome of Opera.
  • Besturingssysteem, Windows XP of Windows 7.
  • Flashplayer: in verband met security risico's in oude versies raden wij u versie 11.x aan. Deze kunt u gratis downloaden op http://get.adobe.com/nl/flashplayer/.

Digitale post van ABP

Kunnen wij u helpen?